Gramàtica del text: 11 (Essencial)Edicions Bromera, S.L.Click ¡Comprar en Amazon! for Updated Price. Estimated Price: EUR 9,95Aquest llibre dóna una visió general de la gramática del text a partir dels mecanismes de cohesió, passada pel sedás d’anys de práctica en les aules universitáries i en l’ensenyament secundari. A partir de textos o fragments reals, comentats per l’autora, s’expliquen conceptes com ara la dixi, la modalització, el discurs citat, l’anáfora i l’oració composta i la connexió textual.

¡Comprar en Amazon!

Deja un comentario